Stoneware Products

Aappa Kal

40

Stoneware Products

Kal Chatti – 1 Liter

60

Stoneware Products

Kal Chatti – 2 Liters

93

Stoneware Products

Kal Chatti – 3 Liters

161

Stoneware Products

Kal Chatti Small

42

Stoneware Products

Kuzhi Appam Kal

43

Stoneware Products

Paniyara Kal – 12 Pits

118

Stoneware Products

Paniyara Kal – 14 Pits

135

Stoneware Products

Paniyara Kal – 7 Pits

599799

Stoneware Products

Pestle & Mortar Set / Idi Kal

150460
13991899

Stoneware Products

Seasoned Aappa Kal

55

Stoneware Products

Seasoned Dosa Kal / Dosa Tawa

10001200